• Adres:

  İskenderpaşa Mahallesi Dolap Caddesi No:1 Kıztaşı Fatih / İSTANBUL

 • Telefonlarımız

  Telefon: +90 212 635 24 06

  Fax: +90 212 635 27 24

 • Çalışma Saatlerimiz

  Pazartesi - Cuma 09.00/18.00

  09.00/12.00

Menu
ERZİNCAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFIEKEV    
     

GENC EKEV


GENÇ EKEV

Vizyonumuz

Millî ve manevi değerler ışığında evrensel gelişmeleri değerlendirerek, toplumun yaşam standardı ile sosyo-kültürel bilgi düzeyinin yükseltilmesi için çalışmak ve bu çerçevede faaliyet gösteren Erzincanlı ve diğer tüm gençlerin sesi olmak.

Misyonumuz

EKEV tecrübesini yüksek ahlak ve yüksek teknoloji ilkesiyle ile birleştirerek, Genç EKEV’e aktaran; toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürü ile gençliğin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınması yolunda mücadele eden; geleneğine bağlı, geleceğe yön veren, genç ve şuurlu bakışı oluşturmaktır.

 


 


 

v  Üniversiteler Birimi

Üniversiteler Birimi Genç EKEV ile Üniversiteler arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Üniversitelerde gerçekleştirilen panel, söyleşi konferans v.b. programların yanı sıra Genç EKEV içerisinde Üniversitelilere yönelik programlar düzenlemektedir. Üniversiteleri Genç EKEV’den Genç EKEV’i de üniversitelerden haberdar etme amacı da taşıyan Birimimiz aynı zamanda liyakatli üniversitelileri vakfımızla tanıştırmaktadır. Her üniversitede bir temsilci belirleyerek üniversiteler arası iletişim platformu oluşturmayı amaçlar. Kısacası bir Gençlik STK’sında üniversitelere ve üniversitelilere ne vazife düşüyor ise Genç EKEV içerisinde Üniversiteler Birimi o vazifeleri ifa etmektedir.

Üniversiteler Birimi, iş bu yönetmelikle, sair mevzuatla ve Genç EKEV Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen sair işlemleri yapmaya yetkili ve görevlidir.

 

v  Eğitim ve Kültür Birimi

Genç EKEV Yönetim Kurulu tarafından yapılması kararlaştırılan etkinlik, faaliyet, gezi ve her türlü etkinlikte kültür kavramını yerleştirmeyi amaçlar.

Eğitim ve Kültür Birimi tarafından hazırlanan faaliyet programından yapılması kabul edilen faaliyetler öncelikle vakıf tarafından destek sağlanır.

Eğitim ve Kültür Birimi, iş bu yönetmelikle, sair mevzuatla ve Genç EKEV Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen sair işlemleri yapmaya yetkili ve görevlidir.

 

v  Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, Genç EKEV faaliyetlerinin web sitesi, sosyal medya v.b aracılığıyla duyurulmasını sağlar. Bu çalışmaları yaparken web sitesi kullanım etkinliğini arttırmayı amaçlar. Bunun yanında e- posta iletişiminin kurumsal yapıda takibini ve sürekliliğini sağlamakla görevlidir.

Kurumsal Sosyal Medya yapılanmasından sorumludur. Bu bağlamda;

Ø  Sosyal Medya takibini gerçekleştirir.

Ø  Bursiyerlere anket, duyuru v.b çalışmları sosyal medya üzerinden duyurur.

Ø  Sosyal Medya üzerinden Etkinlikleri oluşturarak daha aktif rol alır.

Üyeler ve bursiyerler arası iletişimi E-mail ve site aracılığıyla takip etmek,

Genç EKEV sitesinin yönetimi, iç ve dış basın haberlerini de düzenlemekle sorumludur.

Genç EKEV faaliyetlerinin ve çalışmaların yaygınlaştırması amaçları ile bülten çıkartmakla sorumludur.

 

v  Bilim-Teknoloji ve ARGE Birimi

Amacı; insan, kültür ve toplumun bilgisinden hareketle, mevcut bilgileri arttırıcı uygulamalar yapmak, stratejik çalışmalar yaparak tüm birimlerin çalışmalarına kaynaklık etmek, sürekli gelişim odaklı ve toplum menfaatini gözeten projelere destek sağlayarak besleyen bir birim olmaktır. Bilim-Teknoloji ve Ar-Ge biriminin en temel görevlerinden biri diğer birimlerin ihtiyaç duyabileceği her türlü teknik desteği sağlamaktır. Bu bağlamda ilk olarak faaliyet göstereceğimiz alan diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu, eksik ve/veya sorunlu olan materyallerin belirlenmesi, temin edilmesi veya sorunlarının giderilmesi olacaktır.

Birimin bir diğer sorumluluğu ise çeşitli etkinlikler ile yeni fikirlerin oluşmasına, birimler arası ilişkilerin artmasına ve birimler arasındaki bağın kuvvetlenmesine yardımcı olmaktır. Bu etkinliklerle birlikte birimlerin yeni fikir üretme potansiyelleri ve yaptıkları işlerdeki konsantrasyonları yükselecek, daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulacaktır.

Gelişmenin yanı sıra araştırmadan da sorumlu olan Bilim-Teknoloji ve Ar-Ge Birimi her türlü fikir, etkinlik, projenin alt yapısını sağlamak amacıyla gerekli araştırmayı yapmayı, bunlarla ilgili gerekli bilgilendirme çalışmalarında bulunmayı amaç edinmiştir. Buna bağlı olarak gerçekleştirilmesi düşünülen her türlü etkinlik, proje ve fikrin her aşamasında gerekli kontrolleri yapacak ve sürecin sorunlu kısımlarını düzeltmede öncülük edecektir.

 

v  Sosyal Sorumluluk Birimi

Ülkemizde birçok insan bilgisizlik, cahillik ve sahipsizlikten kaynaklanan sebeplerle yaşama güçlüğü çekmektedir. Bunların bir kısmı sokaklara düşmekte, bir bölümü de suça yönelmektedirler. Dolayısı ile güvenlik sorunu doğurmaktadırlar. Sokaklarda kendi halinde dolaşan birçok insan yarınlarda kendilerine sahip çıkmayan toplumlardan adeta öç alan bir suç makinesine dönüşmekte ve huzuru bozmaktadırlar. Bu sorunun çözümü “Sosyal Sorumluluk Bilincinin yerleştirilmesi” ile mümkündür.

            Sosyal Sorumluluk Birimi’nin amacı genç EKEV üyelerinin girişimiyle, yardım ve destekte bulunulacak kişi ve kurumaların belirlenmesi, bu kişi ve kurumlarla iletişime geçilmesi, etkinlik planının oluşturulması, etkinlik bütçe hedefine ulaşmak için organizasyon ve bağış kampanyalarının düzenlenmesi ve nihayetinde etkinliğin gerçekleştirilmesidir. Kurum kavramının açılımı; vakıflar, dernekler, okullar (LÖSEV, Down Send. Derneği, Görme Engelliler Okulu vs.) dır. Bunun yanında kişilerin bizzat kendilerine de ulaşılıp yardım götürülebilir.

            Etkinlik kavramının açılımı ise bu kişi ve kurumlara gerekli hizmetleri sunmak (organizasyonlar için katılımcı bulmak, gönüllü sayısını artırmak, etkinliklerde görev almak, kampanyaların geniş kitlelere yayılmasını sağlamak, bağışçı sayılarını artırmak vs.), kendi faaliyetlerimiz neticesinde bağış toplamak şeklinde yapılabilir.

            Sosyal Sorumluluk Birimi bu amaçlar doğrultusunda, çalışmalarını diğer birimlerle koordine bir şekilde yürütür. Birim, etkinlik takvimini belirli periyotlarla yönetim kurulunda paylaşacaktır.

 

v  Ziyaret ve Organizasyon Birimi

Genç EKEV Ziyaret ve Organizasyon Birimi olarak iş adamlarımıza, vakıf yöneticilerimize, akademi çalışma yürüten öğretim elamanlarımıza, hemşerilerimize çeşitli ziyaretler düzenleyerek hem kendimizi tanıtmak hem de gençliğin üst jenerasyon ile daha aktif iletişime geçmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Çeşitli Organizasyonlar düzenleyerek bursiyerler arası kaynaşmayı ve iletişimi daha aktif bir noktaya çıkartmayı amaçlamaktadır.

Kişisel, kurumsal, sektörel gelişim için organizasyonlar düzenler, imkânlar ölçüsünde yurt içi veya yurt dışı fuarlar ile kültür gezilerine katılımı sağlar.

Üniversiteli gençlere veya genç işadamlarına yönelik faaliyet gösteren kulüp, vakıf, vakıf, kamu kurum veya kuruluşları gibi yapılar ile irtibat kurar, fikir alışverişinde bulunur, ziyaretler düzenler, Erzincanlı iş adamlarına yönelik sair program, panel  gibi aktivitelere katılımı sağlar.